Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 30839643

Opening hours

Monday to Thursday
10am - 7pm (CET)
Friday
10am - 3pm (CET)

Grammatikkurs

Kan du redan prata tyska och kommunicera bra till vardags – men har fortfarande problem med grammatik? Eller vill du bara repetera och förbättra din tyska grammatik? Då är våra kurser i tyska i Berlin precis det rätta för dig. På tre månader täcker du alla områden inom tysk grammatik. För att delta skall du redan vara bekväm med de grundläggande begreppen i grammatik och kunna tala tyska väl.

Kursprogram i tyska

Kortfattat om din kurs i tyska i Berlin Mitte, Alexanderplatz

 • Start: Varje månad året runt
 • När: 2x per vecka (måndag och onsdag eller tisdag och torsdag)
 • Kurstid: 18:15-21:15 em (andra tider vid efterfrågan)
 • Längd: 3 timmar per dag, 4 veckor, 24 timmar (32 lektioner)
 • Gruppstorlek: 5 till 11 deltagare
 • Nivåer: Grammatikkurs: del 1-3
 • Pris: 122,50 €
 • Kursort: DeutschAkademie, tysk språkskola Berlin Mitte, Alexanderplatz

registrera dig nu

Kursbok och innehåll

Som grammatikbok använder vi “em Übungsgrammatik” och följande områden fokuseras på under kursen:

Grammatikurs del I:

 • Substantiv (genus, plural, kasus, genitiv, n-deklination, adjektiv/particip som substantiv, ordbildning)
 • Artiklar (bestämda och obestämda artikar, noll-artiklar, possesiva artiklar)
 • Adjektiv (adjektiva deklinationer, artikel eller adjektiv innan substantiv, komparativ och superlativ, particip som adjektiv)

Grammatikkurs del II:

 • Pronomen (personliga pronomen, ”es”, ”das”, obestämda pronomen, prepostionspronomen)
 • Adverb
 • Prepositioner
 • Partiklar
 • Verb I (presens, perfekt, imperfekt, pluskvamperfekt)

Grammatikkurs del III:

 • Verb II (verbkomplement, verb med prepositioner, reflexiva verb, modala verb, skiljaktiga/oskiljaktiga verb, presens konjunktiv II, imperfekt konjunktiv II, indirekt tal, kombinationer substantiv-verb)
 • Syntax (huvudsats, bisats, negation, imperativ, interrogativa meningar, frågeord, infinitiv + zu, relativa satser, meningar med: dass, als, wenn, während, solange, bis, seit, seitdem, bevor, nachdem, sobald, weil, da, denn, wenn, falls, sofern, sonst, damit, um … zu, so dass, deshalb, infolgedessen, obwohl, trotzdem, dennoch, aber, doch, sondern, während, indem, dadurch … dass, je … desto, als, wie, ohne dass)

registrera dig nu