Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 26947920

Opening hours

Monday - Thursday: 10am - 7pm (CET)
Friday: 10am – 3pm (CET)

Grammatikkurs (även online)

 

 • Start: Varje månad året runt (Kursdatum)
 • När: 2x per vecka (måndag och onsdag eller tisdag och torsdag)
 • Kurstid: 6:15pm - 9:15pm (CET) (andra tider vid efterfrågan)
 • Längd: 3 timmar per dag, 4 veckor, 24 timmar (32 lektioner)
 • Gruppstorlek: 6–12 deltagare
 • Nivåer: Grammatikkurs: del 1-4
 • Pris: 122,50 €
 • Inklusive gratis online inlärningsstöd i en liten grupp, interaktivt och kommunikativt med en levande lärare
 • Kursort: DeutschAkademie, tysk språkskola Berlin Mitte, Alexanderplatz eller online
 • Online: Mer information om onlinekurser live i tyska här
 • Registrering/placeringstest: Hur registrerar jag mig? Hur gör jag placeringstestet? Information här
 • Kvalitet: Hos oss får du en kvalitet och pengarna tillbaka-garanti!

Nästa kurs startar

20/04/2020,11/05/2020,18/05/2020,08/06/2020,15/06/2020,06/07/2020,13/07/2020,03/08/2020,07/09/2020,05/10/2020,02/11/2020,30/11/2020,11/01/2021,08/02/2021,08/03/2021,12/04/2021,10/05/2021,07/06/2021,05/07/2021,02/08/2021,06/09/2021,04/10/2021,01/11/2021,29/11/2021

Kan du redan prata tyska och kommunicera bra till vardags – men har fortfarande problem med grammatik? Eller vill du bara repetera och förbättra din tyska grammatik? Då är våra kurser i tyska i Berlin precis det rätta för dig. På fyra månader täcker du alla områden inom tysk grammatik. För att delta skall du redan vara bekväm med de grundläggande begreppen i grammatik och kunna tala tyska väl.
 

Kursbok och innehåll

Som grammatikbok använder vi vanligtvis “em Übungsgrammatik” och följande områden behandlas under kursen:

Grammatikurs del 1:

 • Substantiv (genus, plural, kasus, genitiv, n-deklination, adjektiv/particip som substantiv, ordbildning)
 • Artiklar (bestämda och obestämda artikar, noll-artiklar, possesiva artiklar)
 • Adjektiv (adjektiva deklinationer, artikel eller adjektiv innan substantiv, komparativ och superlativ, particip som adjektiv)

Grammatikkurs del 2:

 • Pronomen (personliga pronomen, “es”, “das”, obestämda pronomen, prepostionspronomen)
 • Adverb
 • Prepositioner
 • Partiklar
 • Verb I (presens, perfekt, imperfekt, pluskvamperfekt)

Grammatikkurs del 3:

 • Verb II (verbkomplement, verb med prepositioner, reflexiva verb, modala verb, skiljaktiga/oskiljaktiga verb, presens konjunktiv II, imperfekt konjunktiv II, indirekt tal, kombinationer substantiv-verb)

Grammatikkurs del 4:

 • Syntax (huvudsats, bisats, negation, imperativ, interrogativa meningar, frågeord, infinitiv + zu, relativa satser, meningar med: dass, als, wenn, während, solange, bis, seit, seitdem, bevor, nachdem, sobald, weil, da, denn, wenn, falls, sofern, sonst, damit, um … zu, so dass, deshalb, infolgedessen, obwohl, trotzdem, dennoch, aber, doch, sondern, während, indem, dadurch … dass, je … desto, als, wie, ohne dass)

Högsta kvalitet. Garanterat.

Gratis tyskakurs online

online-deutschkurs

Lär dig tyska gratis och öva din grammatik: Online tyskakurs