Online kurz gramatiky
Naučte sa nemeckú gramatiku

Už hovoríte po nemecky a celkom dobre komunikujete v každodennom živote, ale máte problémy s gramatikou? Alebo by ste si jednoducho chceli zopakovať a zlepšiť svoju gramatiku? Potom je náš online kurz gramatiky určený práve pre vás!

Začnite: Každý mesiac v roku (všetky termíny)
ďalší dátum 10. júna
11:45am-2:45pm | 6:15-9:15pm (CEST)
3 hodín/deň, 4 týždne, 24 hodiny (32 vyučovacie jednotky)
Pondelok + streda alebo utorok + štvrtok
Online
Max. 12 účastníci

od B1.2. Gramatický kurz časť 1-4 (= jedna časť za mesiac, t. j. na dokončenie všetkých štyroch častí gramatiky potrebujete spolu 4 mesiace)

Celková cena 149,50 €

Obsah: Čo sa naučím v online kurze gramatiky?

Náš gramatický kurz pokrýva všetky oblasti nemeckej gramatiky za 4 mesiace. Predpokladom je, že ste zvládli základné pojmy gramatiky a už viete dobre hovoriť.

Bežne používame učebnicu "Sicher! Übungsgrammatik". Kurzy sú zamerané na nasledujúce témy:

Gramatický kurz časť 1

1 Nomen
1.1 Genus
1.2 Plural
1.3 Kasus: Nominativ – Akkusativ
1.4 Kasus: Nominativ – Dativ – Akkusativ
1.5 Kasus: Genitiv
1.6 n-Deklination
1.7 Adjektiv/Partizip als Nomen
1.8 Wortbildung
1.9 Fugenzeichen

2 Artikelwörter
2.1 Bestimmter Artikel
2.2 Unbestimmter Artikel
2.3 Nullartikel
2.4 Possessivartikel

3 Adjektiv
3.1 Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel
3.2 Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel
3.3 Adjektivdeklination ohne Artikel
3.4 Artikel – unbestimmte Zahlwörter
3.5 Komparativ und Superlativ
3.6 Vergleiche
3.7 Graduierung durch Adverbien
3.8 Zahlwörter
3.9 Partizip als Adjektiv
3.10 Wortbildung der Adjektive und Adverbien

Gramatický kurz časť 2

4 Pronomen
4.1 Personalpronomen
4.2 Es
4.3 das
4.4 Indefinitpronomen
4.5 Präpositionalpronomen

5 Adverbien, Präpositionen, Partikeln
5.1 Lokaladverbien (1)
5.2 Lokaladverbien (2)
5.3 Temporaladverbien und -adjektive
5.4 Lokale Präpositionen (1)
5.5 Lokale Präpositionen (2): Wechselpräpositionen
5.6 Temporale Präpositionen (1): Zeitdauer
5.7 Temporale Präpositionen (2): Zeitpunkt
5.8 Präpositionen: kausal, konzessiv, final, alternativ, modal
5.9 Präpositionen mit Dativ und Genitiv in der Schriftsprache
5.10 Modalpartikeln
5.11 Graduierung durch Attribute

6 Verben
6.1 Präsens
6.2 Perfekt
6.3 Präteritum
6.4 Plusquamperfekt
6.5 Futur
6.6 werden

Gramatický kurz časť 3

6 Verben
6.7 Verbergänzungen
6.8 Verben mit Präpositionen
6.9 Reflexive Verben
6.10 Modalverben (1)
6.11 Modalverben (2)
6.12 Modalverben subjektiv (1)
6.13 Modalverben subjektiv (2)
6.14 brauchen + zu – haben + zu – sein + zu
6.15 helfen – hören – sehen – lassen
6.16 kennen – wissen - können
6.17 legen/liegen – setzen/sitzen
6.18 Trennbare Vorsilben bei Verben
6.19 Untrennbare Vorsilben bei Verben
6.20 Passiv
6.21 Passiv mit Modalverben
6.22 Zustandspassiv
6.23 Passiv-Ersatzformen
6.24 Konjunktiv II (1): Gegenwart
6.25 Konjunktiv II (2): Vergangenheit
6.26 Konjunktiv II (3): Bedingungen
6.27 Konjunktiv II (4): Wünsche, irreale Folgen
6.28 Konjunktiv II (5): Vergleiche
6.29 Indirekte Rede
6.30 Nomen-Verb-Verbindungen

Gramatický kurz časť 4

7 Verben
7.1 Hauptsatz: Vorfeld, Nachfeld
7.2 Hauptsatz: Verbergänzungen, Angaben
7.3 Negation
7.4 Imperativ (1): Formen
7.5 Imperativ (2): Alternativen
7.6 Fragesatz
7.7 Fragewörter
7.8 Hauptsatzverbindende Konnektoren
7.9 Nebensatz
7.10 dass-Satz
7.11 Infinitiv + zu
7.12 Relativsatz
7.13 Relativsatz mit wo, wohin, woher
7.14 zweiteilige Konnektoren
7.15 Temporalsatz: gleichzeitig (1)
7.16 Temporalsatz: gleichzeitig (2)
7.17 Temporalsatz: nicht gleichzeitig
7.18 Kausalsatz
7.19 Konditionalsatz (1)
7.20 Konditionalsatz (2)
7.21 Finalsatz
7.22 Konsekutivsatz
7.23 Konzessivsatz
7.24 Adversativsatz
7.25 Modalsatz
7.26 Verbalstil – Nominalstil
7.27 Nominalstil - Verbalstil

8 Rechtschreibung
8.1 Rechtschreibung (1)
8.2 Rechtschreibung (2)
8.3 Zeichensetzung

Ktorý kurz vám najviac vyhovuje?

Vyfiltrujte si ten správny kurz nemčiny!

Deutschkurs Sprachniveau A1-C2

Presná klasifikácia Nájdeme pre vás ten správny kurz nemčiny

V DeutschAkademie máme špeciálne poslanie: chceme, aby ste navštevovali presne ten kurz nemčiny, v ktorom sa môžete učiť najlepšie. A my to zistíme spolu s vami - pomocou nášho bezplatného umiestňovacieho testu.

Je založený na osvedčenom 12-stupňovom modeli Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Pomocou tohto podrobného písomného a ústneho rozdeľovacieho testu môžeme určiť vaše predchádzajúce znalosti a nájsť pre vás ten správny kurz nemčiny.

Online Deutsch unterrichten

Naši učitelia nemčiny:rodení hovorcovia, kvalifikovaní, odhodlaní

Rýchle, ale trvalé úspechy pri učení v príjemnej atmosfére a s modernými komunikačnými metódami. Či už priamo u vás alebo online: Naši vysoko motivovaní a dobre vyškolení učitelia nemčiny sú rodení hovoriaci a vyučovanie ich skutočne baví.

Vyučovacím jazykom v našich medzinárodných skupinách je nemčina od samého začiatku. Okrem toho získate zaujímavé poznatky o každodennom živote, profesijnom živote a kultúre v Nemecku alebo Rakúsku.

Chcete si zopakovať naučenú gramatiku?

DeutschAkademie Sprachschule hat 4,85 von 5 Sternen 6454 Bewertungen auf ProvenExpert.com
This site is registered on wpml.org as a development site.