Version:

Den största tyskakursen på webben, gratis!

DeutschAkademiens gratis online-tyskakurs erbjuder den mest omfattande träningsmöjligheten för grammatik inom det tyska språket.

Dina fördelar:

 • Mer än 20.000 grammatikövningar och glosor
 • Mer än 800 timmar interaktiv tyskakurs
 • Övningar uppdelade enligt läroböcker och den europeiska referensramen

DeutschAkadmiens online-tyskakurs sammanställdes av erfarna lärare i tyska och är kostnadsfri.

Fördelar för studenter:

 • Personligt inlärningsprotokoll: se dina framsteg
 • Forum: en lärare i tyska svarar på dina frågor
 • Nivåer: övningarnas uppdelning sker efter kursböcker och den europeiska referensramen
 • Grammatikregler: Hitta förklaringar för alla grammatiska kategorier

Dra nytta av online-tyskakursen som komplettering till löpande kurs eller för att lära dig tyska som autodidakt.

Fördelar för lärare:

 • Enkel sammanställning av individuella hemuppgifter
 • Enkel sammanställning av individuella prov
 • Möjlighet att skriva ut prov eller hemuppgifter
 • Möjlighet att rätta hemuppgifter eller prov hemifrån via webben
 • Hemuppgifter eller prov rättas automatiskt - sparar tid!
 • Forum: utbyte med lärare för tyska som främmande språk över hela världen
 • Omfattande komplettering till läroböcker
 • Ett flertal övningar kring samtliga grammatiska kategorier

Tyska kurs i Wien - Tyska kurs i Berlin - Tyska kurs i Munich - Tyska kurs i Hamburg