Version:

Najveći nemački Online-Kurs, besplatno!

Nemački Online-Kurs škole DeutschAkademie je najopširniji trener gramatike nemačkog jezika.

Vaša korist:

 • Preko 20.000 zadataka
 • Preko 800 sati interaktivnog učenja nemačkog jezika
 • Vežbe su stepenovane prema evropskom referentnom okviru za jezike

Online-kurs nemačkog jezika, kojeg su sastavili iskusni predavači DeutschAkademie, je besplatan.

Prednosti za studente, koji uče nemački jezik:

 • Lični zapisnik, prema kojem možete kontrolisati Vaš napredak
 • Forum: Na Vaša pitanja odgovara jedan predavač nemačkog jezika
 • Stepeni: Svi zadaci su stepenovani prema evropskom referentnom okviru za jezike
 • Gramatička pravila: Online-kurs Vam nudi objašnjenja, u vezi svih tema nemačke gramatike

Koristite Online-kurs nemačkog dodatno uz Vaš aktuelni kurs nemačkog jezika ili za samostalno učenje.

Prednosti za predavače nemačkog jezika:

 • jednostavan sastav individualnih vežbi
 • jednostavan sastav individualnih ispita
 • Mogućnost štampanja ispita ili zadaća
 • Mogućnost ispravljanja zadaća i ispita online
 • Automatsko ispravljanje zadaće ili ispita - ušteda vremena!
 • Forum: Razmena informacija sa predavačima iz celog sveta
 • Opširni dodatak uz udžbenike nemačkog jezika
 • Niz vežbi iz svih oblasti nemačke gramatike

Tečaj njemačkog jezika u Beču - Tečaj njemačkog jezika u Berlinu - Tečaj njemačkog jezika u Münchenu - Tečaj njemačkog jezika u Hamburg