Version:

Najveći njemački Online-Kurs, besplatno!

Njemački Online-Kurs škole DeutschAkademie je najopširniji trener gramatike njemačkog jezika.

Vaša korist:

 • Preko 20.000 zadataka
 • Preko 800 sati interaktivnog učenja njemačkog jezika
 • Vježbe su stupnjevane prema evropskom referentnom okviru za jezike

Online-tecaj njemackog jezika, kojeg su sastavili iskusni predavaci DeutschAkademie, je besplatan.

Prednosti za studente, koji uče njemački jezik:

 • Osobni zapisnik, prema kojem možete kontrolirati Vaš napredak
 • Forum: Na Vaša pitanja odgovara jedan predavac njemackog jezika
 • Stupnjevi: Svi zadaci su stupnjevani prema evropskom referentnom okviru za jezike
 • Gramatička pravila: Online-tecaj Vam nudi objašnjenja, u vezi svih tema njemačke gramatike

Koristite Online-Kurs njemačkog dodatno uz Vaš aktuelni tecaj njemačkog jezika ili za samostalno učenje.

Prednosti za predavače njemačkog jezika:

 • jednostavan sastav individualnih vježbi
 • jednostavan sastav individualnih ispita
 • Mogucnost štampanja ispita ili zadaca
 • Mogucnost ispravljanja zadaca i ispita online
 • Automatsko ispravljanje zadace ili ispita - u š teda vremena !
 • Forum: Izmjena informacija sa predava č ima iz cijelog svijeta
 • Op š irni dodatak uz ud ž benike njema č kog jezika
 • Niz vježbi iz svih oblasti njemacke gramatike

Tečaj njemačkog jezika u Beču - Tečaj njemačkog jezika u Berlinu - Tečaj njemačkog jezika u Münchenu - Tečaj njemačkog jezika u Hamburg