Version:

Най-големият онлайн курс по немски език!

Онлайн-курсът по немски език на

е най-обстойната тренировка по граматика на немски език.

Вашите предимства:

 • Повече от 20.000 упражнения по граматика и лексика
 • Повече от 800 часа интерактивен курс по немски език
 • Упражнения, систематизирани по европейските препоръчителни рамки и учебници

Онлайн-курсът на DeutschAkademie е създаден от опитни учители по немски език и е безплатен.

Предимства за студенти:

 • Индивидуален учебен протокол: виждате своя напредък
 • Форум: учител по немски език отговаря на вашите въпроси
 • Нива на обучение: всички уроци са систематизирани по курсов учебник и по европейските препоръчителни рамки
 • Граматически правила: намирате обяснения по всяка граматическа тема

Използвайте Онлайн-курса по немски език като допълнение на текущия курс или като самоучител по немски език.

Предимства за учители:

 • Лесен подбор на индивидуални домашни упражнения
 • Лесен подбор на индивидуални изпити
 • Възможност за отпечатване на изпити или домашни упражнения
 • Възможност за проверка на домашни упражнения или изпити онлайн от вкъщи
 • Автоматична корекция на домашните упражнения или на изпитите – спестяване на време
 • Форум – обмяна с DaF-учители от цял свят
 • Обстойно допълнение към учебниците
 • Многобройни упражнения по всички граматически теми