Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /homepages/41/d259439242/htdocs/typo3conf/ext/cooluri/class.tx_cooluri.php on line 367
Skúška stredného stupňa, jazykové skúšky v Berlíne

DeutschAkademie

Sprachschule Berlin

Bayreuther Straße 8

10787 Berlin

 

berlin@deutschakademie.de

 

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 

10:00 - 19:00 (CET)

Freitag 

10:00 - 15:00 (CET)

Jazykové skúšky v jazykovej škole DeutschAkademie Berlín

Jazyková skúška Berlín: Skúška stredného stupňa C1

Absolvujte skúšku základného stupňa v jazykovej škole Deutschakademie Berlín

Úspešne absolvovaná skúška stredného stupňa dokazuje, že úspešný absolvent má už veľmi dobré komunikačné zručnosti a dokáže sa odborne vyjadriť aj ku komplexnejším témam. Je schopný porozumieť náročným textom v tlači a v odborných diskusiách sa vie dobre vyjadrovať.

Úspešným absolvovaním skúšky stredného stupňa spĺňa úspešný absolvent predpoklad pri hlásení sa na niektorú z nemeckých univerzít. Pre mnohé pracovné miesta v Nemecku je úspešne absolvovaná skúška stredného stupňa predpokladom pre prijatie do zamestnania, pretože je dokladom ovládania širokej slovnej zásoby v osobných i odborných témach.

Skúška stredného stupňa sa koná v jazykovej škole Deutschakademie Berlín raz mesačne a pozostáva zo 4 častí: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný prejav, ústny prejav.

Naše kurzy M1/2 až M3/2 pripravujú na skúšku stredného stupňa.