DeutschAkademie

Sprachschule Berlin

Bayreuther Straße 8

10787 Berlin

 

berlin@deutschakademie.de

 

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 

10:00 - 19:00 (CET)

Freitag 

10:00 - 15:00 (CET)

Språkprov på DeutschAkademie Berlin

Språkprov Berlin: Medelnivåprov II C1

Gör basnivåprovet på Deutschakademie Berlin

Provet Medelnivå II fastställer att man redan besitter mycket goda kommunikationsfärdigheter och kan yttra sig om mer komplexa områden. Man förstår anspråksfulla texter i dagstidningar och kan uttrycka sig väl i specialiserade diskussioner.

Efter godkänt medelnivåprov II har man förutsättningarna att ansöka till ett tyskt universitet eller en tysk högskola. Flera arbetsplatser i Tyskland kräver också att man man har klarat provet, eftersom detta visar att man besitter ett omfattande ordförråd angående vardagliga och professionella ämnen.

Medelnivåprov II sker en gång i månaden på DeutschAkademie Berlin och består av 4 delar: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet.

Våra kurser M1/2 till M3/2 förbereder dig för medelnivåprov II.