Kursy języka niemieckiego

DeutschAkademie

Sprachschule Berlin

Bayreuther Straße 8

10787 Berlin

 

berlin@deutschakademie.de

 

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 

10:00 - 19:00 (CET)

Freitag 

10:00 - 15:00 (CET)

Egzaminy językowe w DeutschAkademie w Berlinie.

Egzamin językowy w Berlinie: egzamin na poziomie średnio zaawansowanym - Mittelstufe II C1

Zapraszamy do zdania egzaminu na poziomie podstawowym w DeutschAkademie w Berlinie

Zdany egzamin na poziomie Mittelstufe II jest potwierdzeniem bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz umiejętności fachowego wypowiadania się na bardziej skomplikowane tematy. Uczeń rozumie trudne teksty, zamieszczane w gazetach oraz prawidłowo wysławia się podczas dyskusji na skomplikowane tematy.

Zdanie egzaminu na poziomie Mittelstufe II spełnia wymagania, stawiane podczas ubiegania się o miejsce na studiach na niemieckim uniwersytecie lub w szkole wyższej. Egzamin na poziomie Mittelstufe II jest w wielu firmach warunkiem zatrudnienia, gdyż potwierdza on opanowanie obszernego słownictwa, pozwalajšcego na swobodne porozumiewanie się zarówno w codziennych sytuacjach jak i prowadzenia rozmów na tematy zawodowe.

Egzamin na poziomie Mittelstufe II jest organizowany w DeutschAkademie w Berlinie raz w miesišcu i składa się z 4 części: rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi pisemnej i wypowiedzi ustnej.

Nasze kursy na poziomach od M1/2 do M3/2 przygotowujš do egzaminu na poziomie Mittelstufe II.