Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 26947920

Opening hours

Monday - Thursday: 10am - 7pm (CET)
Friday: 10am – 3pm (CET)

TestDaF – Förberedande kurs (även online)

TestDaF Berlin

 

 • Start: Varje månad året runt (Kursdatum)
 • När: Fredagar. Den ideala kombinationen är en förberedelsekurs och en intensiv tyskkurs
 • Kurstider: 08:30am - 11:30am (CET) eller 11:45am - 2:45pm (CET) (beroende på tillgänglighet)
 • Längd: 3 timmar per vecka, 4 veckor, 12 timmar (16 lektioner)
 • Gruppstorlek: 6–12 deltagare
 • Nivåer: B2 och C1
 • Pris: 72,50 €
 • Inklusive gratis online inlärningsstöd i en liten grupp, interaktivt och kommunikativt med en levande lärare
 • Kursort: DeutschAkademie, tysk språkskola Berlin Mitte Alexanderplatz eller online
 • Online: Mer information om onlinekurser live i tyska här
 • Registrering/placeringstest: Hur registrerar jag mig? Hur gör jag placeringstestet? Information här
 • Kvalitet: Hos oss får du en kvalitet och pengarna tillbaka-garanti!

Nästa kurs startar

20/04/2020,11/05/2020,18/05/2020,08/06/2020,15/06/2020,06/07/2020,13/07/2020,03/08/2020,10/08/2020,07/09/2020,05/10/2020,02/11/2020,30/11/2020,11/01/2021,08/02/2021,08/03/2021,12/04/2021,10/05/2021,07/06/2021,05/07/2021,02/08/2021,06/09/2021,04/10/2021,01/11/2021,29/11/2021

TestDaF (prov i tyska som främmande språk) är en språkexamen, standardiserad i hela Tyskland, officiellt erkänd som inträdesprov för språk vid tyska universitet. Godkänd examen möjliggör studier vid ett tyskt universitet. För att kunna erbjuda bästa möjliga stöd till din examensföreberedelse, erbjuder vi i Berlin i tillägg till din intensivkurs, en särskild förberedande kurs för TestDaF-examen. För att delta i en förberedande kurs skall du ha nått minst nivå B2.
 

Kursinnehåll

I TestDaF förberedande kurs placerar vi dig i examenssituationer där tidigare tentamina och provmodeller bearbetats. Områden relevanta i examen (läsa, skriva, tala och lyssna) tränas i den förberedande TestDaF, och du får erfarenhet att hantera det standardiserade frågeformuläret i examen. Din kvalificerade lärare i tyska visar dig provstrategier, markerar områden som kräver särskild uppmärksamhet och svarar på alla frågor som relaterar till examen och examensförberedelser.

 

Ta examen

Efter att du gått din förberedande kurs hos oss kommer du att vara optimalt förberedd för TestDaF-examen. Nu kan du ta examen vid utvalda examinationscenter i Berlin. Vi informerar dig gärna om examensdatum, tidfrister för registrering och examinationsplatser på sekreterarnas kontor på våra tyska språkskolor på Alexanderplatz eller Wittenbergplatz.

 

TestDaF-examen i Berlin 

TestDaF-examen är en internationellt erkänd examen för de som lär sig tyska och redan har goda kunskaper i språket och önskar bevisa detta med ett certifkat. Till exempel kan du med ditt TestDaF använda dina kunskaper i tyska för att studera vid ett universitet eller högskola. TestDaF-examen är standardiserat och utvärderas centralt av TestDaF-institutet. De fyra delarna i TestDaF bedöms enligt de relevanta TestDaF-nivåerna. (Tyska: TDN). Nivå TDN 3 motsvarar B2(2), TDN 4 C1 (1) och TDN 5 C1(2). Om du behöver TestDaF-examen för att studera i Tyskland, rekommenderar vi att du informerar dig om i förväg vilken nivå du behöver. De flesta universitet kräver TDN 3 eller TDN 4.

Högsta kvalitet. Garanterat.

Gratis tyskakurs online

online-deutschkurs

Lär dig tyska gratis och öva din grammatik: Online tyskakurs