Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 30839643

Opening hours

Monday to Thursday
10am - 7pm (CET)
Friday
10am - 3pm (CET)

TestDaF Berlin förberedelse och examen

TestDaF (prov i tyska som främmande språk) är en språkexamen, standardiserad i hela Tyskland, officiellt erkänd som inträdesprov för språk vid tyska universitet. Godkänd examen möjliggör studier vid ett tyskt universitet. För att kunna erbjuda bästa möjliga stöd till din examensföreberedelse, erbjuder vi i Berlin i tillägg till din intensivkurs, en särskild förberedande kurs för TestDaF-examen. För att delta i en förberedande kurs skall du ha nått minst nivå B2.

TestDaF Berlin

Kortfattat om din TestDaF förberedande kurs

  • Start: Varje månad året runt
  • När: Fredagar. Du ska kombinera den förberedande kursen med en intensivkurs i tyska
  • Kurstider: 9-12 eller 12-15 fm/em
  • Längd: 3 timmar per dag, 4 veckor, 12 timmar (16 lektioner)
  • Gruppstorlek: 5 till 11 deltagare
  • Pris: 72,50 €
  • Kursort: DeutschAkademie, tysk språkskola Berlin Mitte Alexanderplatz

registrera dig nu

Innehåll TestDaF föreberedande kurs

I TestDaF förberedande kurs placerar vi dig i examenssituationer där tidigare tentamina och provmodeller bearbetats. Områden relevanta i examen (läsa, skriva, tala och lyssna) tränas i den förberedande TestDaF, och du får erfarenhet att hantera det standardiserade frågeformuläret i examen. Din kvalificerade lärare i tyska visar dig provstrategier, markerar områden som kräver särskild uppmärksamhet och svarar på alla frågor som relaterar till examen och examensförberedelser.

TestDaF-examen i Berlin för studier

TestDaF-examen är en internationellt erkänd examen för de som lär sig tyska och redan har goda kunskaper i språket och önskar bevisa detta med ett certifkat. Till exempel kan du med ditt TestDaF använda dina kunskaper i tyska för att studera vid ett universitet eller högskola. TestDaF-examen är standardiserad och centralt bedömd. De fyra delarna i TestDaF bedöms enligt de relevanta TestDaF-nivåerna. (Tyska: TDN). Nivå TDN 3 motsvarar B2(2), TDN 4 C1 (1) och TDN 5 C1(2). Om du behöver TestDaF-examen för att studera i Tyskland, rekommenderar vi att du informerar dig om i förväg vilken nivå du behöver. De flesta universitet kräver TDN 3 eller TDN 4.

Att ta TestDaF-examen i Berlin

Efter att du gått din förberedande kurs hos oss kommer du att vara optimalt förberedd för TestDaF-examen. Nu kan du ta examen vid utvalda examinationscenter i Berlin. Vi informerar dig gärna om examensdatum, tidfrister för registrering och examinationsplatser på sekreterarnas kontor på våra tyska språkskolor på Alexanderplatz eller Wittenbergplatz.

registrera dig nu