Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 30839643

Opening hours

Monday to Thursday
10am - 7pm (CET)
Friday
10am - 3pm (CET)

Tečaj gramatike

Već znate pričati na njemačkom jeziku i dobro se njime služite u svakodnevnom životu, ali još uvijek imate problema s gramatikom? Ili samo želite ponoviti i unaprijediti svoje znanje gramatike njemačkog jezika? Tada je naš tečaj njemačkog jezika u Berlinu upravo ono što tražite. U tri mjeseca obradit ćemo sve dijelove gramatike njemačkog jezika. Za sudjelovanje na tečaju potrebno je poznavati osnovne koncepte gramatike i govoriti njemački jezik.

Program za tečaj njemačkog jezika

Uvod u tečaj njemačkog jezika u školi Berlin Mitte, Alexanderplatz

 • Početak: Svaki mjesec tijekom cijele godine
 • Kada: 2 × tjedno (ponedjeljak i srijeda ili utorak i četvrtak)
 • Vrijeme tečaja: 18:15 – 20:15 sat (drugo vrijeme održavanja prema potrebi)
 • Trajanje: 3 sata dnevno, 4 tjedna, 24 sata ukupno (32 nastavne jedinice)
 • Veličina grupe: 12 polaznika
 • Razine: Tečaj gramatike: dijelovi 1 – 3
 • Cijena: 122,50 €
 • Mjesto održavanja: DeutschAkademie, škola za učenje njemačkog jezika Berlin Mitte, Alexanderplatz

prijavite se odmah

Priručnik i sadržaj tečaja

Za učenje gramatike koristimo priručnik »em Übungsgrammatik« i tijekom tečaja fokusiramo se na sljedeća područja:

Tečaj gramatike, prvi dio:

 • Imenice (rod, množina, padeži, genitiv, n-deklinacija, pridjev/particip kao imenica, tvorba riječi)
 • Članovi (određeni i neodređeni članovi, nulti član, posvojni članovi)
 • Pridjevi (deklinacija pridjeva, član ili pridjev ispred imenice, komparativ i superlativ, particip kao pridjev)

Tečaj gramatike, drugi dio:

 • Zamjenice (osobne zamjenice, “es”, “das”, neodređene zamjenice, prijedložne zamjenice)
 • Prilozi
 • Prijedlozi
 • Nesklonjive riječi
 • Glagoli I (prezent, perfekt, pluskvamperfekt, preterit, priložne oznake, glagoli s prijedlozima, refleksivni glagoli, modalni glagoli, glagoli s odvojivim/neodvojivim prefiksom)

Tečaj njemačkog jezika, treći dio:

 • Glagoli II (konjunktiv prezenta II, konjunktiv perfekta II, neupravni govor, kombinacije imenica i glagola)
 • Sintaksa (Glavna rečenica, sredina rečenice (Mittelfeld), negacija, imperativ, upitne rečenice, upitne riječi, odnosne rečenice, infinitiv + zu, odnosne rečenice, rečenice s: dass, als, wenn, während, solange, bis, seit, seitdem, bevor, nachdem, sobald, weil, da, denn, wenn, falls, sofern, sonst, damit, um … zu, so dass, deshalb, infolgedessen, obwohl, trotzdem, dennoch, aber, doch, sondern, während, indem, dadurch … dass, je … desto, als, wie, ohne dass)

prijavite se odmah