Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 26947920

Opening hours

Monday - Thursday: 10am - 7pm (CET)
Friday: 10am – 3pm (CET)

Tečaj gramatike (također online)

 

 • Početak: Svaki mjesec tijekom cijele godine (Datumi tečaja)
 • Kada: 2 × tjedno (ponedjeljak i srijeda ili utorak i četvrtak)
 • Vrijeme tečaja: 6:15pm - 9:15pm (CET) (drugo vrijeme održavanja prema potrebi)
 • Trajanje: 3 sata dnevno, 4 tjedna, 24 sata ukupno (32 nastavne jedinice)
 • Veličina grupe: 6–12 sudionika
 • Razine: Tečaj gramatike: dijelovi 1 – 4
 • Cijena: 122,50 €
 • Uključujući besplatna online podrška za učenje u malim grupama, interaktivnu i komunikativnu s učiteljem uživo
 • Mjesto održavanja: DeutschAkademie, German language school Berlin Alexanderplatz ili online
 • Online: Više informacija o online tečaju njemačkog dostupno je ovdje
 • Registracija/test procjene: Kako se mogu prijaviti? Kako se organizira polaganje testa procjene? Više informacija dostupno je ovdje
 • Kvaliteta: Kod nas dobijate kvalitete i povrata novca garancija!

Idući tečaj počinje

20/04/2020,11/05/2020,18/05/2020,08/06/2020,15/06/2020,06/07/2020,13/07/2020,03/08/2020,07/09/2020,05/10/2020,02/11/2020,30/11/2020,11/01/2021,08/02/2021,08/03/2021,12/04/2021,10/05/2021,07/06/2021,05/07/2021,02/08/2021,06/09/2021,04/10/2021,01/11/2021,29/11/2021

Već znate pričati na njemačkom jeziku i dobro se njime služite u svakodnevnom životu, ali još uvijek imate problema s gramatikom? Ili samo želite ponoviti i unaprijediti svoje znanje gramatike njemačkog jezika? Tada je naš tečaj njemačkog jezika u Berlinu upravo ono što tražite. Za četiri mjeseca obradit ćemo sve dijelove gramatike njemačkog jezika. Za sudjelovanje na tečaju potrebno je poznavati osnovne koncepte gramatike i govoriti njemački jezik.

 

Priručnik i sadržaj tečaja

Za učenje gramatike obično koristimo priručnik »em Übungsgrammatik« i tijekom tečaja fokusiramo se na sljedeća područja:

Tečaj gramatike dio 1:

 • Imenice (rod, množina, padeži, genitiv, n-deklinacija, pridjev/particip kao imenica, tvorba riječi)
 • Članovi (određeni i neodređeni članovi, nulti član, posvojni članovi)
 • Pridjevi (deklinacija pridjeva, član ili pridjev ispred imenice, komparativ i superlativ, particip kao pridjev)

Tečaj gramatike dio 2:

 • Zamjenice (osobne zamjenice, “es”, “das”, neodređene zamjenice, prijedložne zamjenice)
 • Prilozi
 • Prijedlozi
 • Nesklonjive riječi
 • Glagoli I (prezent, perfekt, pluskvamperfekt, preterit, priložne oznake, glagoli s prijedlozima, refleksivni glagoli, modalni glagoli, glagoli s odvojivim/neodvojivim prefiksom)

Tečaj gramatike dio 3:

 • Glagoli II (konjunktiv prezenta II, konjunktiv perfekta II, neupravni govor, kombinacije imenica i glagola)

Tečaj gramatike dio 4:

 • Sintaksa (Glavna rečenica, sredina rečenice (Mittelfeld), negacija, imperativ, upitne rečenice, upitne riječi, odnosne rečenice, infinitiv + zu, odnosne rečenice, rečenice s: dass, als, wenn, während, solange, bis, seit, seitdem, bevor, nachdem, sobald, weil, da, denn, wenn, falls, sofern, sonst, damit, um … zu, so dass, deshalb, infolgedessen, obwohl, trotzdem, dennoch, aber, doch, sondern, während, indem, dadurch … dass, je … desto, als, wie, ohne dass)

Najviša kvaliteta. Zajamčena.

Besplatan online tečaj njemačkog

online-deutschkurs

Besplatno naučite njemački online i vježbajte gramatiku: Online tečaj njemačkog