Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 30839643

Opening hours

Monday to Thursday
10am - 7pm (CET)
Friday
10am - 3pm (CET)

Kielioppikurssi

Osaatko jo puhua saksaa ja kommunikoida hyvin jokapäiväisessä elämässä – mutta sinulla on vielä ongelmia kieliopissa? Vai haluatko vain syventää ja parantaa saksan kieliopin osaamistasi? Silloin saksan kurssimme Berliinissä sopii juuri sinulle. Kolmessa kuukaudessa tulet käymään läpi kaikki saksan kieliopin alueet. Osallistuaksesi sinun tulee jo tuntea kieliopin peruskäsitteet ja osata puhua saksaa hyvin.

Saksan kielen kurssiohjelma

Saksan kurssisi Berliini Mittessä, Alexanderplatzilla yhdellä silmäyksellä

 • Aloitus: Joka kuukausi ympäri vuoden
 • Milloin: 2x viikossa (maanantaina ja kekiviikkona tai tiistaina ja torstaina)
 • Kurssiaika: 18:15-21:15 ip. (muina aikona, jos on kysyntää)
 • Kesto: 3 tuntia päivässä, 4 viikkoa, 24 tuntia (32 opetusyksikköä)
 • Ryhmäkoko: 5 – 11 osallistujaa
 • Tasot: Kielioppikurssi: osa 1-3
 • Hinta: 122,50 €
 • Kurssipaikka: DeutschAkademie, Saksalainen kielikoulu Berliini Mittessä, Alexanderplatzilla

ilmoittaudu nyt

Kurssikirja ja sisältö

Käytämme kielioppikirjana “em Übungsgrammatik” ja keskitymme kurssin aikana seuraaviin alueisiin:

Kielippikurssi, osa I:

 • Substantiivit (suku, monikko, sija, genetiivi, n-deklinaatio, adjektiivi/partisiippi substantiivina, sananmuodostus)
 • Artikkelit (määräiset ja epämääräiset artikkelit, nolla-artikkelit, omistusartikkelit)
 • Adjektiivit (adjektiivin deklinaatiot, artikkeli tai adjektiivi substantiivin edessä), komparatiivi ja superlatiivi, partisiipit adjektiiveina)

Kielioppikurssi, osa II:

 • Pronominit (persoonapronominit, “es”, “das”, indefiniittipronominit, prepositionaaliset pronominit)
 • Adverbit
 • Prepositiot
 • Partikkelit
 • Verbit I (preesens, perfekti, imperfekti, pluskvamperfekti, verbin attribuutti, verbit ja prepositiot, refleksiiviverbit, modaaliverbit, erotettavat/erottamattomat verbit)

Kielioppikurssi, osa III:

 • Verbit II (subjunktiivin presens II, subjunktiivin imperfekti II, epäsuora esitys, substantiivi-verbi yhdistelmät)
 • Syntaksi (Päälause, lauseen Mittelfeld, negaatio, imperatiivi, kysymyslauseet, kysymyssanat, relatiivilauseet, infinitiivi + zu, relatiivilauseet, lauseet joissa on: dass, als, wenn, während, solange, bis, seit, seitdem, bevor , nachdem, sobald, weil, da, denn, wenn, falls, sofern, sonst, damit, um … zu, so dass, deshalb, infolgedessen, obwohl, trotzdem, dennoch, aber, doch, sondern, während, indem, dadurch … dass, je … desto, als, wie, ohne dass)

ilmoittaudu nyt