Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 26947920

Opening hours

Monday - Thursday: 10am - 7pm (CET)
Friday: 10am – 3pm (CET)

Kielioppikurssi (myös online)

 

 • Aloitus: Joka kuukausi ympäri vuoden (Kurssin päivämäärät)
 • Milloin: 2x viikossa (maanantaina ja kekiviikkona tai tiistaina ja torstaina)
 • Kurssiaika: 6:15pm - 9:15pm (CET) (muina aikona, jos on kysyntää)
 • Kesto: 3 tuntia päivässä, 4 viikkoa, 24 tuntia (32 opetusyksikköä)
 • Ryhmäkoko: 6–12 osallistujaa
 • Tasot: Kielioppikurssi: osa 1-4
 • Hinta: 122,50 €
 • Sisältää ilmaisen online-tutorointi, vuorovaikutteisen ja kommunikatiivisen elävän opettajan kanssa
 • Kurssipaikka: DeutschAkademie, German language school Berlin Alexanderplatz tai online
 • Online: Lisätietoa saksan live-online-kurssista tässä
 • Rekisteröityminen/Tasokoe: Miten ilmoittaudun? Miten osallistun tasokokeeseen? Tietoa tässä
 • Laatu: Meillä saat laatu ja rahat takaisin -takuu!

Seuraava kurssi alkaa

20/04/2020,11/05/2020,18/05/2020,08/06/2020,15/06/2020,06/07/2020,13/07/2020,03/08/2020,07/09/2020,05/10/2020,02/11/2020,30/11/2020,11/01/2021,08/02/2021,08/03/2021,12/04/2021,10/05/2021,07/06/2021,05/07/2021,02/08/2021,06/09/2021,04/10/2021,01/11/2021,29/11/2021

Osaatko jo puhua saksaa ja kommunikoida hyvin jokapäiväisessä elämässä – mutta sinulla on vielä ongelmia kieliopissa? Vai haluatko vain syventää ja parantaa saksan kieliopin osaamistasi? Silloin saksan kurssimme Berliinissä sopii juuri sinulle. Neljän kuukauden kuluessa kattat kaikki saksan kieliopin alueet. Osallistuaksesi sinun tulee jo tuntea kieliopin peruskäsitteet ja osata puhua saksaa hyvin.
 

Kurssikirja ja sisältö

Käytämme yleensä ”em Übungsgrammatik” kielioppikirjana ja keskitymme kurssin aikana seuraaviin alueisiin:

Kielippikurssi, osa 1:

 • Substantiivit (suku, monikko, sija, genetiivi, n-deklinaatio, adjektiivi/partisiippi substantiivina, sananmuodostus)
 • Artikkelit (määräiset ja epämääräiset artikkelit, nolla-artikkelit, omistusartikkelit)
 • Adjektiivit (adjektiivin deklinaatiot, artikkeli tai adjektiivi substantiivin edessä), komparatiivi ja superlatiivi, partisiipit adjektiiveina)

Kielioppikurssi, osa 2:

 • Pronominit (persoonapronominit, “es”, “das”, indefiniittipronominit, prepositionaaliset pronominit)
 • Adverbit
 • Prepositiot
 • Partikkelit
 • Verbit I (preesens, perfekti, imperfekti, pluskvamperfekti, verbin attribuutti, verbit ja prepositiot, refleksiiviverbit, modaaliverbit, erotettavat/erottamattomat verbit)

Kielioppikurssi, osa 3:

 • Verbit II (subjunktiivin presens II, subjunktiivin imperfekti II, epäsuora esitys, substantiivi-verbi yhdistelmät)

Kielioppikurssi, osa 4:

 • Syntaksi (Päälause, lauseen Mittelfeld, negaatio, imperatiivi, kysymyslauseet, kysymyssanat, relatiivilauseet, infinitiivi + zu, relatiivilauseet, lauseet joissa on: dass, als, wenn, während, solange, bis, seit, seitdem, bevor , nachdem, sobald, weil, da, denn, wenn, falls, sofern, sonst, damit, um … zu, so dass, deshalb, infolgedessen, obwohl, trotzdem, dennoch, aber, doch, sondern, während, indem, dadurch … dass, je … desto, als, wie, ohne dass)

Korkein laatu. Taattu.

Ilmainen online-saksalainen kurssi

online-deutschkurs

Opi ilmaiseksi saksa ja harjoita kielioppiasi: Saksan verkkokurssi