Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 26947920

Opening hours

Monday - Thursday: 10am - 7pm (CET)
Friday: 10am – 3pm (CET)

Kurz gramatiky (také online)

 

 • Začátek: Každý měsíc po celý rok (Termíny kurzů)
 • Kdy: 2x týdně (pondělí a středa nebo úterý a čtvrtek)
 • Čas výuky: 6:15pm - 9:15pm (CET) (jiné časy v případě poptávky)
 • Délka kurzu: 3 hodiny denně, 4 týdny, 24 lekcí (32 vyučovacích hodin)
 • Velikost skupiny: 6–12 účastníků
 • Úrovně: Kurz gramatiky: část 1-4
 • Cena: 122,50 €
 • Včetně zdarma online doučování v malé skupině, interaktivní a komunikativní s živým učitelem
 • Místo kurzu: DeutschAkademie, škola německého jazyka na Berlin Alexanderplatz nebo online
 • Online: Více informací o Kurzu němčiny živě online zde
 • Registrace/Test umístění: Jak se mohu zaregistrovat? Jak mohu absolvovat test umístění? Informace zde
 • Kvality: S námi získáte kvality a vrácení peněz záruka!

Další kurz začíná

20/04/2020,11/05/2020,18/05/2020,08/06/2020,15/06/2020,06/07/2020,13/07/2020,03/08/2020,07/09/2020,05/10/2020,02/11/2020,30/11/2020,11/01/2021,08/02/2021,08/03/2021,12/04/2021,10/05/2021,07/06/2021,05/07/2021,02/08/2021,06/09/2021,04/10/2021,01/11/2021,29/11/2021

Komunikujete německy a domluvíte se dobře v každodenních situacích, ale ještě stále Vám dělá problémy gramatika? Nebo si jen chcete gramatiku zopakovat a zlepšit? Pak je pro Vás náš kurz němčiny v Berlíně přesně to pravé. Za čtyři měsíce projdete všechny oblasti německé gramatiky. Pokud se tohoto kurzu chcete účastnit, měli byste již mít osvojené základní gramatické jevy a měli byste také dobře mluvit německy.
 

Učebnice a obsah

Učebnicí, kterou v kurzu používáme, je obvykle „em Übungsgrammatik“ a výuka je zaměřena na následující oblasti:

Kurz gramatiky část 1:

 • Podstatná jména (Rod, množné číslo, pád, genitiv, slabé skloňování, přidavné jméno/částice jako podstatné jméno, tvoření slov)
 • Členy (určitý a neurčitý člen, nulový člen, přivlastňovací členy/zájmena)
 • Přídavná jména (Skloňování přídavných jmen, člen nebo přídavné jméno před podstatným jménem), stupňování – komparativ (2.stupeň) a superlativ (3.stupeň), příčestí jako přídavné jméno)

Kurz gramatiky část 2:

 • Zájmena (Osobní zájmena, “es”, “das”, neurčitá zájmena, předložková zájmena)
 • Příslovce
 • Předložky
 • Částice
 • Slovesa I (Přítomný čas, perfektum, minulý čas jednoduchý, předminulý čas, slovesné doplňky, slovesné předložkové vazby, zvratná slovesa, modální slovesa, slovesa s oddělitelnými/neoddělitelnými předponami)

Kurz gramatiky část 3:

 • Slovesa II (přítomný konjunktiv II, minulý konjunktiv II, nepřímá řeč, podstatné jméno slovesné)

Kurz gramatiky část 4:

 • Větná skladba (Hlavní věta, „Mittelfeld‟-střed věty, zápor, rozkazovací způsob, tázací věty, tázací zájmena, vztažné věty, infinitiv + zu, věty s výrazy: dass, als, wenn, während, solange, bis, seit, seitdem, bevor, nachdem, sobald, weil, da, denn, wenn, falls, sofern, sonst, damit, um … zu, so dass, deshalb, infolgedessen, obwohl, trotzdem, dennoch, aber, doch, sondern, während, indem, dadurch … dass, je … desto, als, wie, ohne dass)

Nejvyšší kvalita. Zaručena.

Zdarma online německý kurz

online-deutschkurs

Naučte se německy online zdarma a procvičte si gramatiku: Online německý kurz