Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 26947920

Opening hours

Monday - Thursday: 10am - 7pm (CET)
Friday: 10am – 3pm (CET)

DSH Berlin – Přípravný kurz (také online)

DSH-Berlin

 

 • Začátek: Každý měsíc po celý rok (Termíny kurzů)
 • Kdy: Pátky. Ideální kombinací je přípravný kurz a intenzivní kurz němčiny
 • Čas: 08:30am - 11:30am (CET) nebo 11:45am - 2:45pm (CET) (v závislosti na dostupnosti)
 • Délka kurzu: 3 hodiny týdně, 4 týdny, 12 lekcí (16 vyučovacích hodin)
 • Velikost skupiny: 6–12 účastníků
 • Úrovně: B2, C1, C2
 • Cena: 72,50 €
 • Včetně zdarma online doučování v malé skupině, interaktivní a komunikativní s živým učitelem
 • Místo kurzu: DeutschAkademie, škola německého jazyka na Berlin Alexanderplatz nebo online
 • Online: Více informací o Kurzu němčiny živě online zde
 • Registrace/Test umístění: Jak se mohu zaregistrovat? Jak mohu absolvovat test umístění? Informace zde
 • Kvality: S námi získáte kvality a vrácení peněz záruka!

Další kurz začíná

20/04/2020,11/05/2020,18/05/2020,08/06/2020,15/06/2020,06/07/2020,13/07/2020,03/08/2020,10/08/2020,07/09/2020,05/10/2020,02/11/2020,30/11/2020,11/01/2021,08/02/2021,08/03/2021,12/04/2021,10/05/2021,07/06/2021,05/07/2021,02/08/2021,06/09/2021,04/10/2021,01/11/2021,29/11/2021

Intenzivní kurzy nabízené na DeutschAkademie Vás optimálně připraví ke studiu v Berlíně. S našimi kurzy dosáhnete vysoké jazykové kompetence během krátké doby. Malé skupinky v kombinaci s vynikajícími lektory vedou k rychlému pokroku. K přijetí na německou univerzitu obvykle potřebujete oficiální jazykový certifikát. DSH je certifikát uznávaný berlínskými univerzitami.
 

Obsah kurzu

Tento kurz nabízí cílenou přípravu na zkoušku DSH v Berlíně. Během modelových testů, a speciálních cvičení budete pracovat na všech oblastech (mluvení, poslech, psaní a čtení), které jsou při zkoušce DSH testovány. Váš kvalifikovaný lektor němčiny s Vámi probere strategie k testům, zaměří se na oblasti, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost a zodpoví všechny otázky týkající se zkoušky a přípravy na zkoušku. Tento přípravný kurz je ideálním doplňujícím kurzem k Vašemu intenzivnímu kurzu na DeutschAkademie.

 

Zkouška DSH v Berlíně

Složení zkoušky DSH je obvykle požadavkem ke studiu na německých institucích vyššího vzdělávání. Zkratka “DSH” znamená “Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang” (česky: Test z německého jazyka k přijetí na vysokou školu). Tato zkouška prokazuje, že zahraniční uchazeči o studium, kteří nemají „Abitur‟ (zkouška u nás odpovídající maturitní zkoušce), tedy německý certifikát o dokončení studia, který studenty opravňuje k přijetí na univerzity, jsou schopni porozumět přednáškám a seminářům a bez problémů zvládají číst akademické texty.

Zkoušky jsou vyhodnocovány centrálně. Úroveň DSH Vám je pak přidělena podle toho, kolik procent jste získali. U většiny studijních programů je požadována úroveň 2 (přibližně úroveň C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). K dosažení této úrovně potřebujete získat mezi 67-81%. S 57-66% dosáhnete úrovně 1 a od 82% dosáhnete úrovně DSH-3.

 

Složení zkoušky DSH

Po absolvování přípravného kurzu DSH budete na zkoušku DSH výborně připraveni. Zkoušku můžete skládat přímo na univerzitě, na které chcete studovat nebo v některém z testovacích center v Německu. Termíny zkoušek, mezní termíny registrace i místa konání zkoušek Vám rádi sdělíme v kanceláři naší německé jazykové školy na Alexanderplatz nebo Wittenbergplatz.

Nejvyšší kvalita. Zaručena.

Zdarma online německý kurz

online-deutschkurs

Naučte se německy online zdarma a procvičte si gramatiku: Online německý kurz