Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 30839643

Opening hours

Monday to Thursday
10am - 7pm (CET)
Friday
10am - 3pm (CET)

DSH Berlin – Přípravný kurz

Intenzivní kurzy nabízené na DeutschAkademie Vás optimálně připraví ke studiu v Berlíně. S našimi kurzy dosáhnete vysoké jazykové kompetence během krátké doby. Malé skupinky v kombinaci s vynikajícími lektory vedou k rychlému pokroku. K přijetí na německou univerzitu obvykle potřebujete oficiální jazykový certifikát. DSH je certifikát uznávaný berlínskými univerzitami.

DSH-Berlin

Základní informace o Vašem přípravném kurzu na DSH

  • Začátek: Každý měsíc po celý rok
  • Kdy: Pátky. Měli byste zkombinovat Přípravný kurz a Intenzivní kurz němčiny
  • Čas výuky: 9:00-12:00 nebo 12:00-15:00
  • Délka kurzu: 3 hodiny denně, 4 týdny, 12 lekcí (16 vyučovacích hodin)
  • Velikost skupiny: 5 až 11 účastníků
  • Úrovně: B2, C1, C2
  • Cena: 72,50 €
  • Místo kurzu: DeutschAkademie, Německá jazyková škola v Berlíně-Mitte, Alexanderplatz

zaregistrovat nyní

 

Obsah přípravného kurzu DSH Berlin

Tento kurz nabízí cílenou přípravu na zkoušku DSH v Berlíně. Během modelových testů, zkoušek nanečisto a speciálních cvičení budete pracovat na všech oblastech (mluvení, poslech, psaní a čtení), které jsou při zkoušce DSH testovány. Váš kvalifikovaný lektor němčiny s Vámi probere strategie k testům, zaměří se na oblasti, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost a zodpoví všechny otázky týkající se zkoušky a přípravy na zkoušku. Tento přípravný kurz je ideálním doplňujícím kurzem k Vašemu intenzivnímu kurzu na DeutschAkademie.

Zkouška DSH v Berlíně

Složení zkoušky DSH je obvykle požadavkem ke studiu na německých institucích vyššího vzdělávání. Zkratka „DSH“ znamená „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ (česky: Test z německého jazyka k přijetí na vysokou školu). Tato zkouška prokazuje, že zahraniční uchazeči o studium, kteří nemají „Abitur‟ (zkouška u nás odpovídající maturitní zkoušce), tedy německý certifikát o dokončení studia, který studenty opravňuje k přijetí na univerzity, jsou schopni porozumět přednáškám a seminářům a bez problémů zvládají číst akademické texty.

Zkoušky jsou vyhodnocovány centrálně. Úroveň DSH Vám je pak přidělena podle toho, kolik procent jste získali. U většiny studijních programů je požadována úroveň 2 (přibližně úroveň C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). K dosažení této úrovně potřebujete získat mezi 67-81%. S 57-66% dosáhnete úrovně 1 a od 82% dosáhnete úrovně DSH-3.

Složení zkoušky DSH

Po absolvování přípravného kurzu DSH budete na zkoušku DSH výborně připraveni. Zkoušku můžete skládat přímo na univerzitě, na které chcete studovat nebo v některém z testovacích center v Německu. Termíny zkoušek, mezní termíny registrace i místa konání zkoušek Vám rádi sdělíme v kanceláři naší německé jazykové školy na Alexanderplatz nebo Wittenbergplatz.

zaregistrovat nyní