DeutschAkademie

Sprachschule Berlin

Bayreuther Straße 8

10787 Berlin

 

berlin@deutschakademie.de

 

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 

10:00 - 19:00 (CET)

Freitag 

10:00 - 15:00 (CET)

Allmänna affärsvillkor DeutschAkademie, tyskkurs i Berlin

Anmälan till tyskkurs i Berlin

Om du redan har vissa förkunskaper, och vi inte har kunnat bedöma på vilken nivå du ligger, får du ett test som visar din nivå av oss, som vi ber dig genomföra och skicka tillbaka till oss. Kursavgiften måste vara betald för att du skall kunna få testet. Din anmälan är helt registrerad när du har betalat alla avgifter och fått en bekräftelse från oss. Deltagare som behöver visum, skall anmäla sig minst 2 månader innan kursstart.

Platsreservation för tyskkursen i Berlin

Så snart vi har fastställt på vilken nivå du ligger med hjälp av vårt test, kan vi reservera en plats på kursen åt dig. Anmälan till tyskkursen sker först om inbetalningen kommit in i tid. I annat fall avbokas reservationen.

Ombokning av tyskkursen

Om du vill boka om din tyskkurs, måste du göra detta senast 14 dagar innan kursstart. Därefter kan ingen ombokning göras.

Avbokning av tyskkursen

Du kan avboka tyskkursen fram till senast 14 dagar innan kursstart, utan särskilda skäl. Efter denna tidpunkt är det inte möjligt att avboka kursen.

Fortsättningskurs

Om du redan går en tyskkurs på DeutschAkademie, och vill gå en fortsättningskurs nästa månad, måste du anmäla dig hos kundavdelninen i tid. Det finns ingen automatisk kursplatsreservation.

Kursförkortning

Skulle mindre än 5 deltagare anmäla sig, förbehåller sig DeutschAkademie rätten att förkorta eller ställa in kursen.

Ansvar

Deltagarna ansvarar för alla skador de åsamkar, och lyder under ersättningsplikt enligt lag. Kursföreståndaren tar inget ansvar för uppkomna skador, inte heller för förluster till följd av utflykter etc. Deltagande i våra organiserade utflykter sker helt på egen risk. Målsman ansvarar för minderåriga. Ingen olycks- eller sjukförsäkring ingår i kursen.
 

Minderåriga

Deltagare i DeutschAkademies kurser måste inneha en alder av 16 år. Minderåriga kan inte anmäla sig själva, utan behöver målsmans underskrift. Vi skickar gärna blanketterna för detta ändamål.
 

Kursmaterial, betyg, prov

Kostnader för kursmaterial, betyg och prov ingår inte i kurspriset, och måste betalas på plats på vår kundmottagning.

Utflykter och exkursioner

Kostnader för utflykter och exkursioner ingår inte i kurspriset och måste betalas på plats på vår kundmottagning.
 

Helgdagar

På nationella helgdagar sker ingen undervisning på DeutschAkademie. De kurstimmar som bortfaller tas inte igen senare.

 

 

Oregelbunden närvaro

I händelse av oregelbunden närvaro på kursen sker ingen återbetalning av kursavgiften eller kursförlängning.

Foto

Foton som tas under tyskkursen eller under de gemensamma utflykterna kan komma att publiceras i marknadsföringsmaterial från DeutschAkademie eller på Internet. Om deltagarna motsäger sig sådan publicering måste detta anges i anmälningsformuläret innan kursstart.
 

Kursansvarig tyskkurs

Kursansvarig för tyskkursen är

DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH

Bayreuther Straße 8
10787 Berlin

Tel.: +49/30/26073670
Fax.: +49/30/26073650

Mail.: berlin@deutschakademie.de

HRB 127079 B

Geschäftsführer: Pascal Pätow
 

Information

Deutschkurs Blog

Unsere Teilnehmer schreiben über ihren Deutschkurs  (weiterlesen)

Online  Deutschkurs

Grammatik und Deutsch online lernen: Online Deutschkurs