Kursy języka niemieckiego

DeutschAkademie

Sprachschule Berlin

Bayreuther Straße 8

10787 Berlin

 

berlin@deutschakademie.de

 

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 

10:00 - 19:00 (CET)

Freitag 

10:00 - 15:00 (CET)

Ogólne Warunki Handlowe DeutschAkademie, kursy języka niemieckiego w Berlinie

Zgłoszenie na kurs języka niemieckiego w Berlinie

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do DeutschAkademie. Osobom znajšcym już podstawy języka niemieckiego, dla których nie wybraliśmy jeszcze odpowiedniego kursu, prześlemy test kwalifikacyjny, który należy wypełnić i odesłać do nas. Opłata za kurs musi zostać wniesiona w pełnej wysokości. Zgłoszenie na kurs niemieckiego jest ważne dopiero wtedy, gdy wniosš Państwo wymagane opłaty i otrzymajš od nas potwierdzenie zgłoszenia. Uczestnicy potrzebujšcy wizy powinni się zgłaszać co najmniej na 2 miesišce przed rozpoczęciem kursu.

Rezerwacja miejsca na wybranym przez Państwa kursie języka niemieckiego w Berlinie

Miejsce w odpowiedniej grupie rezerwujemy po określeniu poziomu znajomości języka na podstawie testu kwalifikacyjnego. Zgłoszenie na kurs języka niemieckiego jest ważne dopiero wtedy, gdy przed upływem terminu rezerwacji wniesiona zostanie opłata. W przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.

Zmiana rezerwacji kursu języka niemieckiego

Zmian rezerwacji można dokonywać najpóYniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zmiany nie będš już możliwe.

Rezygnacja z wybranego kursu

Z kursu można zrezygnować bez podawania powodów najpóYniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu rezygnacja nie będzie już możliwa.

Kontynuacja kursu

Kursanci DeutschAkademie, którzy chcieliby zapisać się na kurs w kolejnym miesišcu, muszš odpowiednio wcześniej zgłosić się w biurze obsługi klienta. Nie zapewniamy automatycznej rezerwacji miejsc na kursie.

Skrócenie kursu

DeutschAkademie zastrzega sobie prawo do skrócenia lub odwołania kursu w przypadku braku wymaganej minimalnej ilości uczestników w liczbie 5 osób.

Odpowiedzialność

Uczestnicy ponoszš odpowiedzialność za wszelkie wyrzšdzone przez nich szkody i sš zobowišzani do zapłaty odszkodowania zgodnie z obowišzujšcymi przepisami ustawowymi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, również za obrażenia odniesione w zwišzku z organizowanymi wycieczkami. Uczestnicy organizowanych przez nas wycieczek biorš w nich udział na własne ryzyko. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszš opiekunowie prawni. Uczestnicy kursu nie sš ubezpieczeni przez DeutschAkademie ani od wypadku, ani od choroby.
 

Osoby niepełnoletnie

Uczestnicy kursów organizowanych przez DeutschAkademie muszš mieć ukończone co najmniej 16 lat. Osoby niepełnoletnie nie mogš zgłaszać się samodzielnie. Chętnie prześlemy formularz zgłoszeniowy, który musi zostać podpisany przez opiekuna prawnego.
 

Materiały do nauki, certyfikaty, egzaminy

Cena kursu nie obejmuje kosztów materiałów do nauki, certyfikatów i egzaminów. Należy je uregulować na miejscu w naszym biurze obsługi klienta.

Wycieczki

Cena kursu nie zawiera kosztów wycieczek. Należy je uregulować na miejscu w naszym biurze obsługi klienta.
 

Owięta

W czasie świšt narodowych na kursach w DeutschAkademie zajęcia nie odbywajš się. Koszt przepadajšcych zajęć nie będzie zwracany, zajęcia nie będš też odrabiane w innym okresie.

 

 

Nieregularna obecność na kursie

W przypadku nieregularnego udziału w kursie języka niemieckiego nie będš zwracane opłaty za kurs ani nie będzie wydłużany czas trwania kursu.

Galeria

Zdjęcia, jakie zostanš zrobione w trakcie kursu języka niemieckiego lub w czasie wspólnych wycieczek, mogš zostać umieszczone w materiałach reklamowych spółki DeutschAkademie lub opublikowane w Internecie. Jeżeli nie wyrażajš Państwo na to zgody, należy nas o tym poinformować na formularzu zgłoszeniowym przed rozpoczęciem kursu.
 

Organizator kursów języka niemieckiego

Organizatorem kursów języka niemieckiego jest spółka

DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH

Bayreuther Straße 8
10787 Berlin

Tel.: +49/30/26073670
Fax.: +49/30/26073650

Mail.: berlin@deutschakademie.de

HRB 127079 B

Geschäftsführer: Pascal Pätow
 

Information

Deutschkurs Blog

Unsere Teilnehmer schreiben über ihren Deutschkurs  (weiterlesen)

Online  Deutschkurs

Grammatik und Deutsch online lernen: Online Deutschkurs