DeutschAkademie

Sprachschule Berlin

Bayreuther Straße 8

10787 Berlin

 

berlin@deutschakademie.de

 

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 

10:00 - 19:00 (CET)

Freitag 

10:00 - 15:00 (CET)

Språkeksamen ved DeutschAkademie Berlin

Språkeksamen ved DeutschAkademie Berlin

• Grunn-nivåeksamen (B1)

For søknad om en utdanningsplass eller for søknad om tysk statsborgerskap er bestått grunn-nivåeksamen en betingelse. Våre kurs 1A til M1/1 forbereder for grunn-nivåeksamen.

Språkeksamen finner sted ved DeutschAkademie en gang pr. måned, og koster 90 €.

• Eksamen mellomnivå II (C1)

Etter bestått eksamen for mellomnivå II oppfyller man kravene for å kunne søke seg til et tysk universitet. For mange jobber i Tyskland er bestått eksamen en forutsetning for ansettelse. Våre kurs M1/2 til M3/2 forbereder til mellomnivåeksamen II.

Språkeksamen finner sted ved DeutschAkademie en gang pr. måned, og koster 90 €.

Flere språkeksamener ved DeutschAkademie Berlin

• Eksamen for tysksertifikat (B1)

Våre kurs 1A til 2B ved DeutschAkademie Berlin forbereder til språkeksamen tysksertifikat (Zertifikat Deutsch).

• TestDaF-eksamen (C1)

TestDaF-eksamen er en enhetlig eksamen for hele Tyskland, og er anerkjent som en forutsetning for et studie ved de fleste universiteter.

Vårt spesiallagde for forberedelse til TestDaF ved DeutschAkademie Berlin tilbyr det den ideelle forberedelsen til denne språkeksamenen.