DeutschAkademie

Sprachschule Berlin

Bayreuther Straße 8

10787 Berlin

 

berlin@deutschakademie.de

 

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 

10:00 - 19:00 (CET)

Freitag 

10:00 - 15:00 (CET)

Общи условия DeutschAkademie, Курсове по немски език в БерлинЗаписване за курса по немски език в Берлин

Необходимо е да попълните изцяло формуляра за записване и да го изпратите на DeutschAkademie. Ако имате предварителни познания, но ние все още не сме установили подходящото за Вас ниво на курса, ще получите от нас входен тест, който Ви молим да ни върнете попълнен. Необходимо е да платите пълната такса за Вашия курс по немски език. Записването за курса по немс

ки език се зачита, едва след като извършите необходимите плащания и получите от нас потвърждение за записването. Участничките и участниците, които се нуждаят от виза, трябва да се запишат най-малко 2 месеца преди началото на курса.

Резервиране на място за курса по немски език в Берлин

Веднага щом установим с нашия входен тест подходящото за Вас ниво на курса, ние можем да Ви запазим място за курса. Записването за курса по немски език става след навременно плащане в определения за запазването на мястото срок. В противен случай резервацията се сторнира.

Смяна на датата за курса по немски език

Можете да смените датата за Вашия курс по немски език най-късно 14 дни преди началото на курса. След това вече не е възможна смяна на датата.

Сторниране на Вашия курс по немски език

Можете да сторнирате Вашия курс по немски език, без да посочвате причини, най-късно 14 дни преди началото на курса. След това вече не е възможно сторниране.

Последващ курс

Ако вече посещавате курс по немски език в DeutschAkademie и желаете да запишете курс през следващия месец, трябва съобщите това своевременно в бюро &quotКлиенти". Автоматично резервиране на място за курс не е възможно.

Съкращаване на курс

Ако не се събере необходимият минимален брой участници от 5 души, DeutschAkademie си запазва правото, да съкрати курса или да го откаже.

Отговорност

Участничките и участниците носят отговорност за всички, причинени от тях щети и са задължени да платят обезщетение съгласно прилаганите разпоредби на закона. Организаторите не поемат отговорност за евентуални щети, включително и наранявания по време на предприети екскурзии. Участието в организирани от нас екскурзии става на собствен 

088иск. За малолетни отговорност носят настойниците. За участниците и участничките в курса DeutschAkademie не сключва застраховка злополука и здравна застраховка.

Малолетни

Участничките и участниците в курса на DeutschAkademie трябва да са на минимална възраст 16 години. Малолетни не могат да се записват самостоятелно, затова ние с удоволствие изпращаме формуляр за записване, който трябва да се подпише от настойника.

Материали за курса, свидетелства, изпити

Разходите за материали за курса, свидетелства и изпити не са включени в цената на курса и трябва да се платят на място в бюро &quotКлиенти".

Екскурзии и разглеждане на забележителности

Разходите за екскурзии и разглеждане на забележителности не са включени в цената на курса и трябва да се платят на място в бюро &quotКлиенти".
 

Празнични дни

На национални празници в DeutschAkademie не се провеждат занятия. Отпадналите часове от курса не се заплащат и не се наваксват по друго време.

Нередовно присъствие

В случай на нередовно присъствие в курса по немски език не се предвижда връщане на таксите за курса и удължаване на курса.

Фотоси

Снимки, които се правят по време на курса по немски език или по време на съвместни екскурзии, могат да се публикуват в рекламните материали на DeutschAkademie или в Интернет. Ако не сте съгласни с това, трябва да ни го съобщите във формуляра за записване преди започване на курса.
 

Организатор на курсовете по немски език

Организаторът на курсовете по немски език е

DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH

Bayreuther Straße 8
10787 Berlin

Tel.: +49/30/26073670
Fax.: +49/30/26073650

Mail.: berlin@deutschakademie.de

HRB 127079 B

Geschäftsführer: Pascal Pätow
 

Information

Deutschkurs Blog

Unsere Teilnehmer schreiben über ihren Deutschkurs  (weiterlesen)

Online  Deutschkurs

Grammatik und Deutsch online lernen: Online Deutschkurs